برچسب پرداختکاری برنج

تنه کار برنج

تنه کار برنج

تنه کار برنج جهت جوشکاری برنج استفاده میشود، در زمان جوشکاری هواگاز شعله ای که از سرپیک جوش خارج میشود با سیم برنج که در...

جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ ادامه مطلب