برچسب: فیبرونکس

فیبرونکس پرداختکاری

فیبرونکس پرداختکاری

استفاده فیبرونکس در پرداختکاری فیبرونکس در پرداختکاری و لوازم پرداختکاری، برای جلا دادن به سطوح داخلی در سوراخ های ناهموار و برجستگی های نامنظم استفاده می شود. برداشتن، زنگ زدن فلز و …

۱۷ اسفند ۱۴۰۱ 0 دیدگاه